Deset činjenica o Legiji stranaca

Legija stranaca (francuski La Légion étrangère) jest jedan od najpoznatijih dijelova francuske kopnene vojske (Armee de Terre). Ovaj integralni dio je sastavljen od dobrovoljaca iz mnogih zemalja, bez obzira na njihovu etničku, religioznu ili jezičnu pripadnost. Jedini uslovi za ulazak u sastav ove jedinice (pored fizičkih) su odanost Francuskoj republici i toliko poznavanje francuskog jezika da bi se razumjela naređenja.

 

1. Tokom povijesti se na Legiju stranaca i njezine vojnike gledalo kao na potrošnu robu. Stranci koji su joj se pridruživali prihvaćali su mogućnost smrti u dalekoj zemlji u zamjenu za novi život sa nekim smislom.

2. Dezerterstvo je jedan od problema sa kojim se suočava ova jedinica. Godišnje oko sto dobrovoljaca dezertira iz jedinice u kojoj je tražilo šansu.

3. Da bi se došlo do Képi Blanc, čuvene bijele kape, 17 tjedana se testiraju gušteri. Najgora su 4 udarna tjedna u kojima se smanjuju obroci i san, a povečavaju vježbe i napori. Pred samu zakletvu trči se marš na Pirineje u dužini od 120 kilometara.

4. Legija svakome ko počinje daje novi identitet, novo ime i prezime i datum rođenja. Na taj način štiti svoje vojnike. U prve dvije godine zabranjen je kontakt sa rodbinom i prijateljima iz „prošlog života“. U te prve dvije godine vojnici imaju 14 dana odmora, ali ne smoju napustiti francusku.

5. Legija stranaca je za mnoge dobrovoljce početak novog života. U principu pristup legiji imaju muškarci između 18-40 godina, srednje građe tijela, ne previsoki ili preniski, ne pretili ili mršavi. Najveća pažnja se obraća na zdravstveno stanje dobrovoljca. Dobrovoljci sa lošim vidom, problemima sa hemoroidima, ravnim stopalima, problemima sa kralješnicom ili kostima te zglobovima, se izuzimaju od regrutacije i nije im dozvoljen pristup legiji.

6. Nakon 20 godina službe, legioner ima pravo na doživotnu mirovinu i zdravstvenu brigu. Mirovina se isplaćuje i u inozemstvo. Osim toga, nakon dvije godine službe, legioneri imaju pravo na francusko državljanstvo. Za ranjene i invalide, ili legionere bez drugih mogućnosti, legija upravlja velikim brojem ustanova koje se doživotno brinu u takvim slučajevima.

7. Nezamijenjiv znak prepoznavanja legije stranaca je bijeli kepi tzv. Képi Blanc. Ovu vrstu kape u bijeloj boji nose samo podoficiri i vojnici. Boja beretke legije je zelena (Béret vert) a oznake se nose kao kod skoro svih francuskih jedinica na desnoj strani.

8. Grb legije je granata sa 7 vatrenih repova koja legiju povezuje sa prethodnikom, regimentom Hohenlohe. Boje legije su zelena i crvena. Dok zelena prikazuje tlo, crvena označava krv. Ako se neki dio jedinice nalazi na zadatku, trokutasta zastava se okreće naopako, tako da se zelena boja nalazi dole a crvena iznad. Time se označava ratno stanje, tj. krv na zemlji.

9. Moto legije je Legio Patria Nostra, što prevedeno znači: legija je naša domovina.

10. Dok sve druge jedinice oružanih snaga Francuske marširaju u tempu od 120 koraka u minuti, legija se kreće sa 88 koraka u minuti. Ovaj izuzetak je proizašao iz ratova u alžirskim pustinjama i teškoći marširanja u pjesku. Na dan nacionalnog praznika Francuske, 14.srpnja, pri paradi na Champs-Elysée, legija zbog svog sporijeg koraka uvijek maršira kao zadnja. Također je jedna od jedinica kojoj publika pri toj svečanosti najviše aplaudira. Osim toga u ovom stroju se nalaze i pioniri legije sa svojim tradicionalnim dugim brkovima i kožnim pregačama. Ovaj dio legije pred svečanom tribinom prolazi sa sjekirom umjesto sa puškama na ramenima.